Wspólnicy Spółki Cywilnej "Ziobro" Ryszard Ziobro, Danuta Ziobro pozwalają
sobie przedłożyć ofertę związaną z recyklingiem odpadów budowlanych:

- przyjmowanie odpadów budowlanych z rozbiórek i remontów,
- sprzedaż kruszyw na podbudowę dróg, placów i chodników,
- kruszenie gruzu budowlanego oraz materiałów skalnych.

Nasza oferta skierowana jest do gmin oraz firm budowlanych zainteresowanych
zagospodarowaniem gruzu budowlanego: cegła, beton, żelbet, zgodnie
z ustawą o odpadach.
Ponadto wykonujemy kompleksowe roboty związane z wyburzaniem i rozbiórką.

Spółka świadczy usługi zgodnie z zezwoleniem nr: RO.7644/0/27/02
wydanym przez Starostę Pszczyńskiego.

Stan zatrudnienia, kwalifikacje zawodowe pracowników oraz wyposażenie
w nowoczesne maszyny i urządzenia pozwalają na realizację zleceń zgodnie
ze sztuką oraz w ustalonym terminie umownym z zapewnieniem
najniższych cen w regionie.